CHỢ QUÁN THÁNG 5

– MAY COFFEE –

Tiền thân chúng tôi là May Coffee, ra đời ngày 18/7/2018. Sau 10 tháng hoạt động chúng tôi nhận ra mình cần phải thay đổi. Thay đổi là vì sự ủng hộ của các anh chị em ngày càng lớn, buộc lòng May Coffee phải cải thiện hình ảnh, cung cách hoạt động và không gian để có thể tiếp đón lượng khách ngày càng nhiều.

Ngày 5/6/2019, được sự hỗ trợ từ nhiều phía chúng tôi đã tái mở cửa. May Coffee lúc này còn được gọi là “CHỢ QUÁN THÁNG 5” nhằm diễn tả đúng tinh thần và cách quán hoạt động.

Brand 1

KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ CAFE – CHÚNG TÔI LÀ MỘT CỘNG ĐỒNG