NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Trở thành nơi để mọi người giao lưu, kết nối và tìm thấy sự đồng cảm. Trở thành nơi lưu giữ những dấu mốc quan trọng của cộng đồng sinh hoạt nơi đây.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Nằm trong chính từng gương mặt đã đang và sẽ đồng hành cùng Chợ Quán Tháng 5. Mỗi cá nhân chính là người tạo nên giá trị và ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng tôi.